Zpět

Manažerské zásady řádného hospodáře - CAIM v MM Průmyslové spektrum

Štítky: článek

29.3.

Manažerské zásady řádného hospodáře - CAIM v MM Průmyslové spektrum

Odborný strojírenský měsíčník MM Průmyslové spektrum a jeho zpravodajský portál přinášejí seriál nazvaný Manažerské zásady řádného hospodáře. Místopředseda CAIM Petr Karásek v něm na pokračování vysvětluje podmínky, ale i záludnosti podnikání a řízení firmy. Cílem je formou edukace a osvěty předat zkušenosti jak začínajícím, tak i renomovaným podnikatelům. V prvním díle se P. Karásek zaměřil na to, jaké mohou být příčiny krize. Ve druhém díle popisuje, jak se dají odhalit zárodky podnikové krize. Třetí díl bude věnovaný tomu, co se stane, když v podniku vypukne akutní krize.

Petr Karásek přirovnává problémy firem k nemoci. Když je člověk nemocný, v naprosté většině sám pozná, že se něco děje. „Majitel firmy je v obdobné situaci. Nejprve by ho měl varovat jeho vlastní pocit, že s firmou něco není v pořádku. Musí tedy v první řadě sám vnímat, jak se případně mění chování jeho okolí – čili zákazníků, dodavatelů a věřitelů. A také musí citlivě pozorovat a chápat, jak se případně mění atmosféra mezi zaměstnanci,“ uvádí Petr Karásek ve druhém díle cyklu manažerských zásad. Někdy ale používá pro lepší představivost situace z každodenního života. „Řídit podnik například na základě výstupů z účetnictví, které zpracovává podklady pro daňové účely, zejména pro odvod DPH (tedy s téměř měsíčním zpožděním), je podobný přístup, jako řídit auto na dálnici podle pohledu do zpětných zrcátek. Ta také zobrazují jen to, co jsme už minuli…,“ popisuje P. Karásek důležitost strategického řízení a plánování.

Cyklus „Manažerské zásady řádného hospodáře“ najdete v časopise MM Průmyslové spektrum nebo na webových stránkách www.mmspektrum.com

Díl 1. Jak nepřivést firmu do krize (v MM č. 1/2018 – str. 20)

https://www.mmspektrum.com/cla...

Díl 2. Jak odhalit zárodky podnikové krize? (v MM č. 3/2018 – str. 28)

https://www.mmspektrum.com/cla...

Díl 3: Co se stane, když v podniku vypukne akutní krize?