Zpět

Mezinárodní setkání zástupců asociací zastřešujících IM

24.2.

Člen výboru Pavel Pačes se účastnil za ČR a CAIM mezinárodního setkání v Itálii.

V italské obci Soave v provincii Verona proběhlo první osobní setkání zástupců Mezinárodní sítě asociací interim manažerů (INIMA). Zúčastnilo se 10 zemí, které reprezentovaly přes 3000 evropských interim manažerů. Spolupráci za CAIM zaštiťuje Pavel Pačes a také se akce osobně účastnil. Setkání proběhlo u příležitosti výročního kongresu italské asociace interim manažerů Leading Network - Associazione Italiana Temporary Manager.

The International Network of Interim Manager Associations INIMA  je mezinárodní síť asociací interim managementu, která byla založena v roce 2019 a doposud se scházela pouze virtuálně.

Měli jsme možnost sdílet zkušenosti interim manažerů z dalších evropských zemí. Diskutovali jsme o výzvách, kterým čelíme a příležitostech, které můžeme využít. Analyzovali jsme budoucí trendy interim managementu v Evropě.

Galerie