Zpět

Navázali jsme novou spolupráci - WEALTH FORUM

25.4.

Konference a semináře zná každý, ale celodenní workshop, kde svoje téma prezentujete 8x, pokaždé jiné skupině lidí, to jsme ještě nezažili. Nový model jsme si vyzkoušeli jako partner workshopu WEALTH FORUM, který pořádal Wealth magazín.

Členové CAIM Ján Dolejš, Petr Karásek, Dalibor Petrů a Jana Dronská přednášeli na téma nástupnictví nejen v rodinných firmách.

Snažili jsme se zdůraznit hlavně:

- Nástupnictví je proces - je to primárně předávání znalostí, zkušeností, kontaktů a vazeb a až na posledním místě předání postavení.

- Plán nástupnictví by se měl připravovat včas. Je dobré si vychovat nástupce.

- Komplexnost celého procesu je přímo úměrná velikosti a situaci firmy/skupiny. Je důležité zvážit všechny alternativy a nechat si zjistit hodnotu podniku.

- Je potřeba nepodcenit hledisko finanční a právní, ale také oblast firemní kultury, komunikace. Důležitý je samotný proces změny vlastníka i jeho budoucí role po předání.

- Je vhodné využít kromě dobrého právníka i zkušeného interim manažera.

 

Náročný ale zajímavý model, kde se nikdo ani na chvíli nenudí a když náhodou téma nějakému účastníkovi z nějakého důvodu nevyhovuje, přesedne si k vedlejší skupině s jiným tématem.
Děkujeme redakci Wealth magazínu za příležitost prezentovat své zkušenosti, naši práci a naši asociaci!

Galerie