Zpět

Nejdůležitější kroky IM při sjednávání smlouvy

9.3.

Nejdůležitější kroky IM při sjednávání smlouvy

Smlouva je důležitým dokumentem snad pro každého, pro práci interim manažera (IM) má však zásadní význam, aby byla kvalitní, co nejlépe formulovaná a dokázala předejít různým komplikacím. Profese interim manažera je specifická, dynamická, pestrá a situace od situace různá, proto se obtížně definují obecná pravidla, jak se má IM ve vztahu ke klientovi zachovat. Mnohaleté zkušenosti jsou však dobrým základem a potřebnost „pomocné ruky“ v této oblasti před časem přiměly výbor CAIM k vytvoření dokumentu, který může sloužit jako vodítko.

Vznikl dokument nazvaný PATNÁCT NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH KROKŮ INTERIM MANAŽERA PŘI SJEDNÁVÁNÍ SMLOUVY, jehož autorem je Petr Krásek, místopředseda CAIM. Dokument nepostihuje a nemůže zachytit všechny situace, ale může pomoci správně nastavit vztah mezi interim manažerem a klientem. Připomínáme, že dokument je dostupný na stránkách CAIM v sekci „O nás“.

-JD-