Zpět

Novoroční přání CAIM 2019

Štítky: článek

31.12.

Vážené kolegyně, vážení kolegové a příznivci naší asociace,

dovolte mi, abych vám jménem asociace CAIM popřál hodně úspěchů, zdraví, štěstí, pohody, bohatství duševního i materiálního (a to vše v pořadí, jak sami potřebujete) v roce 2019.

Vážím si vaší dosavadní podpory a zároveň se těším na setkávání s vámi a věřím, že se i nadále budeme společně podílet na realizaci nových projektů a zvyšování prestiže naší asociace.

S úctou Ján Dolejš
předseda CAIM