Zpět

POJIŠTĚNÍ INTERIM MANAŽERŮ

4.12.

Hledáme cestu, jak vhodně nastavit pojištění interim manažerů, aby měli při práci „krytá záda“.

Od počátku CAIM existuje poptávka po vhodném profesním pojištění pro interim manažery. V průběhu let proběhla celá řada jednání a schůzek s pojišťovnami, ale doposud bez hmatatelného výsledku. Tato skutečnost nedává spát našemu kolegovi Ondřeji Menšíkovi, který má i profesně k problematice pojištění blízko. Již na členskou schůzi v Senohrabech připravil krátkou informaci o zahájení výběru vhodného produktu makléřskou společností Respekt.

V listopadu proběhl seminář, na kterém vybraná pojišťovna představovala své možnosti. Diskuse se zasekla na tom, že při likvidaci případné škody musí likvidátor doložit, že činnost interim manažera a jeho smlouva odpovídá platnému živnostenskému oprávnění. Bohužel stávající živnostenský zákon (včetně jeho příloh vyjmenovávajících jednotlivé živosti) exaktně interim management nezná. V takovém případě by pak zřejmě škoda nebyla vůbec likvidní.

Během semináře vystoupili se svými zkušenostmi i kolegové z Francie a Německa. V Německu je sice oblast interim managementu již pro pojišťovny více známá a relativně běžně pojistitelná, ale s výjimkou specifických záležitostí krizového managementu. Dle sdílených německých zkušeností pojišťovny krytí činnosti krizových manažerů kompenzují poměrně vysokým pojistným. Příklad, který na semináři zazněl, by znamenal, že český krizový manažer by při pojištění za německých podmínek zaplatil pojistné v řádu rovnající se jeho odměně za daný projekt, což nedává smysl. Nicméně Ondřej Menšík se nevzdává a bude hledat další možnosti, o kterých pak budeme členskou základu informovat.

Petr Karásek

Galerie