Zpět

Přednáška CAIM na VŠ v Mladé Boleslavi

27.3.

Na Škoda Auto Vysoké škole přednášeli o IM Ján Dolejš, Petr Karásek a Ladislav Musil.

Zkušení manažeři z CAIM společně rozebrali téma: Interim management jako cesta k řešení finančních problémů podniku. Zaměřili se na problematiku z pohledu krizového řízení, finančního a personálního řízení.

„Čas, který jsme společně strávili, byl skvělým oživením výuky manažerských financí. Tři špičkoví interim manažeři, Ján Dolejš, Petr Karásek a Ladislav Musil, mají nejen spoustu zajímavých zkušeností, ale hlavně je umí profesionálně a zábavně předat. Téma přilákalo nejenom naše studenty, ale i provozní zaměstnance ŠAVŠ a pracovníky z různých oddělení Škoda Auto, a.s. Velmi rádi podobnou akci zopakujeme, pánové z CAIM mají o čem vyprávět. Budeme se těšit na další tematické perspektivy a případové studie,“ uvedla doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. z katedry financí a účetnictví ŠAVŠ

O ŠAVŠ

Škoda Auto Vysoká škola je soukromá vysoká škola založená v roce 2000 největším výrobcem automobilů v České republice, společností Škoda Auto a.s. Studentům nabízí unikátní bakalářské i navazující magisterské studijní programy a specializace kombinující ekonomické a technické vzdělání. Bakalářské studium je v délce 3,5 roku a jeho součástí je finančně ohodnocená povinná praxe v 5. semestru, kterou studenti vykonávají u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studenti navazujícího magisterského studia si mohou zvolit šestitýdenní stáž v rámci povinně volitelných předmětů. Výuka na ŠAVŠ probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v prezenční či kombinované formě v Mladé Boleslavi nebo v Praze a je založena na individuálním přístupu.

 

Galerie