Zpět

Představujeme nový výbor CAIM

5.12.

Představujeme nový výbor CAIM

Na výroční schůzi asociace 27. 11. 2019 proběhla volba nových členů výboru. Členy výboru byli hlasováním zvoleni opětovně Ján Dolejš a Iva Hovadová, novými členy jsou Jan Lazar a Radka Šušková. Do sedmičlenného výboru patří ještě Petr Karásek (místopředseda), Jana Dronská a Tomáš Krýsl. Předsedou výboru se znovu stal Ján Dolejš.

Výbor děkuje za spolupráci a aktivní přístup Václavu Korcanovi a Tomáši Pastrňákovi, kteří svou misi ve výboru končí, a gratuluje novým členům ke zvolení.

Radka Šušková je členkou CAIM od roku 2016. Je jednatelkou společnosti New Dimension, s.r.o. a pracuje jako poradce pro majitele a management firem. V posledních třech letech pracuje pro své klienty i v pozici interim manažerky. Její specializací je nástupnictví firem, řízení změn spojených s růstem či inovacemi a budování výkonného top manažerského týmu především v malých a středních firmách. Má za sebou 25 let manažerské praxe, 15 let podnikání. Ve své společnosti je zodpovědná za finanční řízení, strategické HR a rozvoj zahraničních aktivit. Pro klienty moderuje strategické workshopy, buduje manažerské týmy a nastavuje fungující řídící procesy. V oblasti nastavování HR procesu a uceleného systému vzdělávání je klíčovým partnerem pro korporátní společnosti z oblasti automotive, strojírenské firmy a IT společnosti. Pro Start Up firmy je mentorkou a koučkou.

Ve výboru CAIM se hodlá R. Šušková věnovat rozvoji spolupráce s malými a středními firmami, oblasti interim v projektech digitalizace a automatizace firem a rozvoji vztahů s Hospodářskou komorou a dalšími profesními sdruženími a subjekty především na Moravě. Chce také využít svých zkušeností z oblasti vzdělávání ve firmách a pracovat na přípravě odborných seminářů v CAIM interně i externě pro naše klienty.

Jan Lazar je členem CAIM od roku 2013. Pracuje jako Interim/projektový manažer s mezinárodními zkušenostmi z různých oborů (automotive, IT, zdravotnictví, logistika, služby) a rolí (od HR specialisty po regionálního EMEA HR manažera). V minulosti působil na vedoucích pozicích ve společnostech jako Plzeňský Prazdroj, DHL, Magna Exteriors & Interiors či Autocont. Jeho specializací jsou HR audit, optimalizace a nastavování personálních procesů, Employer Branding, dočasný výkon manažerských i výkonných HR pozic a facilitace. V roce 2019 se stal certifikovaným interim manažerem (CAIM), je také certifikovaným mediátorem (Asociace Mediátorů ČR) a certifikovaným koučem (Koučing centrum, Marilyn Atkinson)

Ve výboru CAIM se J. Lazar bude věnovat rozvoji certifikací IM, spolupráci s HR profesními organizacemi (PMF – People Management Forum) a oblasti vzdělávání. Chce se podílet na přípravě kurzu Interim Management pro nečleny CAIM a na nastartování spolupráce s Asociací rodinných firem.

-JD-

Galerie