Zpět

Proč je potřeba automatizovat a digitalizovat

22.4.

Tomáš Krýsl, člen výboru CAIM, přednášel pro NCP Plzeň - Klastr mechatronika o digitální transformaci a automatizaci nevýrobních procesů. Zástupcům firem z regionu vysvětloval, proč je potřeba automatizovat a digitalizovat i nevýrobní procesy.

Jak zdůraznil, není to vyvoláno potřebou jednotlivých firem nebo zájmem zaměstnanců nebo majitelů o nové technologie. Je to v podstatě vynuceno rychlostí změn, které nás obklopují a rychlostí jakou jsou nové technologie adoptovány. Firmy v podstatě nemají jinou možnost, protože pokud nebudou nové technologie využívat a své zaměstnance motivovat k jejich adopci, nebudou zanedlouho konkurence schopné.

 

Galerie