Zpět

PROTIKRIZOVÁ DOPORUČENÍ CAIM

1.11.

PROTIKRIZOVÁ DOPORUČENÍ CAIM

Stále více firem se dostává do problémů zejména z důvodu dramatického nárůstu cen energií a situace se může stát pro mnohé nezvladatelnou. Česká asociace interim managementu (CAIM) už zaznamenává větší poptávku po manažerech – specialistech na změnové nebo krizové řízení. Příčin tíživé situace firem ale bývá často více.

Na některé problémy a rizika se můžeme připravit. Mnohdy stačí jen dojednat s dodavateli či bankou prodloužení splátkového kalendáře nebo naopak zkrátit splatnost faktur odběratelům. Někde je potřeba udělat razantnější změny. „Vždy je lepší problémům předcházet, než pak obtížně řešit jejich následky. Když jsem si vyhodnotil podnikové krize, které jsme v poslední době řešili s kolegy z České asociace interim managementu, vyplynulo z toho několik oblastí, které se ve většině podnikových krizí opakovaly. Věřím, že firmám by náš výčet mohl pomoci alespoň si ujasnit situaci a zvážit další kroky,“ uved Petr Karásek, který sestavil desatero protikrizových doporučení.

Desatero protikrizových doporučení vyšlo v 15. září v 38. čísle časopisu EKONOM, které bylo z velké části věnováno recesi ekonomiky a jejím možným vlivům na české podniky. Následně také v listopadovém podnikatelském magazínu PROSPERITA.

Článek v týdeníku Ekonom „Do Česka se plíží recese. Potopí firmy, jež přehlíží své nedostatky“

Článek v měsíčníku Prosperita a na iprosperita.cz „CAIM radí firmám: zvažte všechny možnosti a rizika, krizi se dá předejít“:

https://www.iprosperita.cz/vybirame-z-prosperity/11548-caim-radi-firmam-zvazte-vsechny-moznosti-a-rizika-krizi-se-da-predejit

 

PROTIKRIZOVÁ DOPORUČENÍ

  1. Všechny firmy, i ty, které dnes nečelí žádným fatálním problémům, by si měly pečlivě zrevidovat svůj stávající byznys model a ověřit si, zda je i v současné situaci měnících se vnějších podmínek stále dostatečně udržitelný a perspektivní.
  2. Zvláště je třeba posoudit citlivost nejdůležitější oblasti stávajícího byznys modelu s ohledem na nejvíce se měnící vstupní parametry daného podnikání. Tedy dodávky a ceny plynu, elektřiny, dodávky důležitých vstupů surovin či komponentů z rizikových oblastí apod. Na tyto oblasti je třeba dopředu promyslet alternativní scénáře „co uděláme, když …“.
  3. Specifickou oblastí jsou zaměstnanci. Co tedy budeme dělat, pokud dojde k výpadku elektrické energie, plynu či dodávek tepla na několik hodin, na den, na několik dnů či dokonce týdnů. Budeme situaci řešit výlukou, překážkou na straně zaměstnavatele, dohodou se zaměstnanci na mimořádné dovolené, přesunem směn či jinak.
  4. S předešlým bodem souvisí nutnost efektivní, a hlavně neustálé komunikace. Zejména se zaměstnanci, ale i s dodavateli, zákazníky, bankami, institucemi apod.
  5. V případě obchodních kontraktů lze doporučit jejich důkladné prostudování, abychom si připomněli podmínky uzavřených smluv řešící zejména nestandardní situace. Připravme se na eventuality, kdy by došlo k nějakým zádrhelům. Ty je vhodné s obchodními partnery zkusit diskutovat a řešit včas dopředu, než daná problematická situace nastane.
  6. Je vhodné promyslet, jak máme zajištěny zdroje pro případ náhlých nepředpokládaných nákladů spojených s řešením výpadků činnosti. U úvěrového financování je třeba si osvěžit podmínky daných úvěrů a ev. komunikovat s bankou o jejich případné úpravě.
  7. I pro malé firmy je důležité mít zmapovaná rizika, z aktuálního pohledu ohodnoceny jejich dopady a pravděpodobnosti, že se rizika zhmotní. Rovněž tak mít u každého rizika uvedeno, jakým způsobem ho budeme řešit.
  8. V každé situaci doporučuji podívat se čas od času na své podnikání z určitého odstupu, nadhledu. Sami toho jsme poměrně obtížně schopni. Je proto vhodné požádat někoho nezávislého, aby nám tento pohled poskytnul. Někoho, komu důvěřujeme, ale kdo má i dostatečné odborné předpoklady a zkušenosti.
  9. Pokud cítíme, že se něco v našem podnikání nevyvíjí dobře, bezpečnější je začít tyto věci řešit včas, věnovat se co nejdříve rozboru příčin a pak neoddalovat potřebná rozhodnutí.
  10. Snad každý problém v podniku má více příčin než jednu. Většinou jde o řetězec jednotlivých okolností, jejichž současný výskyt pak vede k problému. Pro řešení nestačí jen hasit důsledky, ale velmi důležité je odstranit kořenové příčiny. Proto je musíme zjistit a nezdráhat se je i pojmenovat a řešit.

Galerie