Zpět

Řešíme vhodnou formu pojištění IM

15.3.

Pokračujeme v diskusích na téma pojištění odpovědnosti interim manažerů.

Vycházíme z faktu, že interim manažeři potřebují pojištění odpovědnosti kryjící profesní odpovědnost na projektech. Společně s kolegou Ondřejem Menšíkem, Ivou Hovadovou, Radkou Šuškovou a pojišťovacím makléřem hledáme takovou konstrukci, která by adekvátně nahradila požadavek pojišťoven na to, aby interim manažeři mohli jednoznačně deklarovat, že vykonávají činnost upravenou živnostenským zákonem. Živnostenský zákon však bohužel samostatnou živnost interim management nezná. Činnost IM tak spadá pod živnosti volné, tedy z hlediska živnostenského oprávnění je činnost IM v pořádku.

Ale pojišťovna by v případě likvidace nějaké škody požadovala po příslušném ŽÚ, aby potvrdil, že na činnost řízení firmy nebo její části má ten který IM explicitní oprávnění, resp. že nejde jen o poradenství, ale že je odpovědný za stanovování postupu a udělování pokynů dalším osobám ve firmě. Pro běžné „zaměstnané“ manažery může sloužit ke krytí podobných rizik pojištění D&O. Nicméně toto pojištění sjednává ve prospěch svých manažerů daná firma, a pro interim činnost není úplně vhodné. Respektive není jisté, jak by se pojistník i pojišťovna stavěly k řešení škody cizím interim manažerem vůči dané firmě.

Nyní se snažíme zjistit, zda by šlo nahradit chybějící explicitní „zakotvení“ činnosti IM v živnostenském zákoně (resp. jeho přílohách) autorizací interim managementu od Hospodářské komory. Chtěli bychom zkusit navázat linku autorizace – etický kodex interim manažera CAIM – certifikace IM od CAIM, a tím právě deklarovat oprávněnost daného člověka vykonávat řídící činnost IM. A od toho už by mohl být jen krůček k uznání tohoto postupu od pojišťoven v tom smyslu, že daný IM je opravdu oprávněn a příslušně kvalifikován k výkonu činnosti IM při řízení firem (a jejích částí) a odpovědnost z výkonu této manažerské činnosti by byla pojistitelná za rozumných podmínek.

Na straně členů CAIM, ale i u solidních interim manažerů mimo CAIM by to mohlo také zvýšit motivaci k certifikaci IM. Zde je třeba ještě dodat, že autorizace oboru IM od Hospodářské komory byla CAIM udělena exkluzivně, byť se musí po 3 letech vždy obnovovat. Tedy pokud si udržíme vysoký standard a budeme na poli IM stále aktivními lídry, tak by toto „privilegium“ mohlo sloužit k oddělení těch seriózních a kvalitních IM od těch ostatních.

Petr Karásek

Galerie