Zpět

Seminář CAIM: Právní aspekty interim managementu

7.6.

Jednou z priorit výboru pro rok 2023 bylo vzdělávání členů, resp. příprava workshopu s právní tématikou. Iva Hovadová zorganizovala seminář Právní aspekty interim managementu, který se uskutečnil dne 7. 6. 2023 v Praze. Účastníkům z řad členů CAIM přinesl inspiraci i poučení.

Seminář proběhl ve spolupráci s advokátní kanceláří PADĚRA & PARTNEŘI. Prezentujícím byl advokát, společník a jednatel Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, který sdílel se členy CAIM své dlouholeté zkušenosti nejen v ryze právní rovině, ale s přesahem do podnikání a mnoha dalších oblastí, které jsou důležité pro interim manažery.

Cílem semináře bylo poskytnout právní pohled na interim management a podnikání interim manažerů, komentovat standardní činnost a úkony interim manažerů s ohledem na právo a legislativu.  Také poskytnout členům CAIM doporučení a příklady z advokátní praxe. Důležité bylo zaměření na právní formu podnikání interim manažerů i právní formu angažování u klientů vč. úskalí souvisejících s jednotlivými formami. Přínosné bylo vysvětlení jednotlivých variant smluvních vztahů, např. Smlouvy o dílo, Smlouvy příkazní, Smlouvy o poskytování služeb, Smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu atd., ale zejména porovnání výhod a rizik souvisejících s jednotlivými variantami. Členy zaujala také část, která byla zaměřena na sankce, penalizace, ale např. na Smlouvy o mlčenlivosti. Dalším zajímavým tématem byl úpadek společnosti a z toho vznikající povinnosti pro interim manažery.

V průběhu přednášky i po skončení její oficiální části probíhala velmi aktivní diskuse ze strany přítomných členů k jednotlivým prezentovaným tématům.

Galerie