Zpět

Seminář CAIM pro TMA o práci IM

9.4.

CAIM už řadu let spolupracuje s asociací Turnaround Management Association (TMA), jejímiž členy jsou právníci, insolvenční správci, bankéři a zástupci poradenských firem, kteří se zabývají insolvencemi a restrukturalizacemi. Prostředníkem za CAIM je v TMA Petr Karásek, který je členem TMA a účastní se jejich schůzí a akcí. Právě na nich vyvstala potřeba více přiblížit členům TMA práci interim manažerů v ČR.

Na dubnové schůzi TMA v sídle společnosti White & Case, kterou zahájil Miroslav Singer, vystoupili za CAIM tři členové: Petr Karásek, Tomáš Rybička a Petr Prokop. Začali představením CAIM, včetně připomenutí faktů, které nás odlišují od jiných manažerů na trhu, mezi něž patří etický kodex, certifikace a autorizace od Hospodářské komory ČR.

Poté se Petr Karásek s kolegy zaměřil na situace, v jakých se dá interim management využít, a ve kterých oblastech interim manažeři nejčastěji působí. Představili také závěry mezinárodního průzkumu sdružení asociací INIMA. Ve shodě s ostatními zeměmi interim manažeři v ČR zastávají pozice generálních ředitelů i odborných ředitelů, především zaměřených na provozní řízení, finanční a krizové řízení.

Petr Krásek také zpracoval pro TMA anketu mezi vybranými členy CAIM, která byla zaměřená na formy zapojení interim manažerů ve firmách, vč. struktury jejich odměňování a zkušeností z restrukturalizačních projektů. Petr Prokop představil práci providera a porovnal, jak funguje v Německu, kde je interim management více rozšířený, především v sektoru automotiv.

Tomáš Rybička komentoval a doplňoval příklady z praxe. Následná diskuse a dotazy nejvíc směřovaly na formy odměňování a vztahy s majiteli. Probírala se rovněž otázka načasování. Bohužel stále platí, že majitelé nechávají problémy dlouho neřešené nebo neřešené odborně a pak se stává, že už není co zachraňovat.

Galerie