Zpět

Seminář Co se mi jako IM nepovedlo II

6.12.

Seminář Co se mi jako IM nepovedlo II

Vnitřní život členů České asociace interim managementu (CAIM) je charakteristický i tím, že si manažeři vzájemně a otevřeně předávají své zkušenosti, pohledy a doporučení. Zkušenosti jsou občas i negativní, ale i takové mohou sloužit k ponaučení nebo zamyšlení.

I proto se už podruhé uskutečnil v Praze seminář CAIM na téma "Co se mi jako interim manažerovi nepovedlo". S nápadem přišli Ján Dolejš a Petr Karásek. Přítomní členové přednesli stejně jako na prvním semináři své prezentace a příběhy, následně byly jednotlivé postřehy, závěry a doporučení týmově diskutovány. A debata rozhodně nebyla krátká.

„Kromě zkušeností pozitivních má každý z nás samozřejmě i zkušenosti negativní, jejichž sdílení, analyzování příčin a doporučení ostatním, jak minimalizovat jejich vznik či dopady, má nesporně velký význam. Nepochybuji o tom, že takovéto sdílení i následné shrnutí a poučení nejen členy obohatí, ale zejména zefektivní naši práci, s výsledným přínosem samozřejmě i pro klienty," shrnul seminář jeden z účastníků - Pavel Kotajný, člen CAIM.

Galerie