Zpět

Seminář Krize jako příležitost! v Praze 23.1.2013

14.1.

Vás zvou na seminář

Krize jako příležitost!!!

Přijďte se seznámit s možnostmi, jak může firma v krizi: • Najít nové příležitosti na trhu • Zvýšit efektivitu obchodní činnosti • Zajistit si dostatek finančních zdrojů pro podnikatelské plány

Termín a místo konání: 23. ledna 2013, 10.30–13.00 hod. (registrace účastníků od 10.00 hod.) Hospodářská komora České republiky Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany

Seminář povedou: Ing. Tomáš Pastrňák, MBA, člen rady České asociace interim managementu, jednatel společnosti R.F.T. s.r.o., specialista na restrukturalizace Ing. Petr Karkovský, člen České asociace interim managementu, specialista na oblast logistiky a řízení společností Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M, člen České asociace interim managementu, specialista na restrukturalizace výrobních společností a krizové řízení Ing. Ondřej Kočí, nezávislý konzultant a interim projektový manažer, specialista na změny při řízení lidských zdrojů, firemní kultury a interní komunikace. Ing. Václav Dostál, nezávislý konzultant a interim manažer, v minulosti pracoval na různých manažerských pozicích jako člen představenstva - finanční ředitel. Více než 12 let působil ve společnosti Vítkovice. V roce 2009 byl vyhlášen Finančním ředitelem roku.

Pro členy CAIM: - účast na semináři zdarma - potvrzení účasti na a.hanikova@asociace-im.cz

Pro nečleny CAIM: - účastnický poplatek: 490 Kč bez DPH pro členy HK ČR, 790 Kč bez DPH pro ostatní účastníky - registrační formulář: www.komora.cz - Zruší-li přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, poplatek se nevrací. Za přihlášeného účastníka lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Faktura bude účastníkům zaslána elektronicky, případně poštou.

Program: 10.00–10.30 hod. Registrace účastníků

10.30–10.40 hod. Úvodní slovo Tomáš Pastrňák

10.40–11.00 hod. Nalezení nových příležitostí na trhu Tomáš Pastrňák

11.00–11.20 hod. Interim management a dobré jídlo Petr Karkovský

11.20–11.40 hod. Přestávka, občerstvení

11.40–12.00 hod. Krizový management Petr Karásek

12.00–12.20 hod. Změny v interním fungování společnosti Ondřej Kočí

12.20–12.40 hod. Možnosti zajištění finančních zdrojů Václav Dostál

12.40–13.00 hod. Závěrečné dotazy, diskuse Po skončení diskuse B2B jednání mezi zástupci firem a interim manažery