Zpět

Seminář o kybernetické bezpečnosti

25.5.

Při stanovení priorit pro rok 2022 výbor CAIM reagoval na požadavky stávajících i nových členů, kdy jedním z požadavků byl rozvoj a vzdělávání členů, a to mj. v oblasti kybernetické bezpečnost. Iva Hovadová zorganizovala seminář na téma Informační bezpečnost a řízení rizik v prostředí dnešních hrozeb, který se konal v Brně dne 25. 5. 2022. Na tento seminář byli pozváni nejen členové CAIM, ale i jejich partneři. Někteří členové využili této možnosti a přizvali na seminář i spolupracující partnery ze svých projektů. Celkem se v Brně setkalo téměř dvacet posluchačů.

Seminářem provázel zkušený lektor s více než třicetiletou manažerskou praxí nejen v oblasti kybernetiky, ale zejména se zkušeností z pozice statutárního zástupce Ing. Josef Javora, MBA, který participuje na konferencích kyber bezpečnosti v regionech ve spolupráci s krajskými institucemi, Národní klastrovou asociací, i na mnoha dalších firemních seminářích, aktuálně zastupuje dánskou CSIS Security Group, oceňovanou firmou v Threat Ingelligence – tedy zpravodajských informací v oblasti kyber bezpečnostních rizik, která má zkušenosti a znalosti z vyšetřování hackerských útoků po celém světě.

Cílem semináře bylo identifikovat řízení informačních rizik jako podstatnou roli nejen interim manažera, ale každého manažera i statutárního zástupce, dále ukázat rizika nesprávného způsobu předání odpovědnosti nejen za informační rizika. Účastníci získali představu o tom, jaké hrozby jsou v současném prostředí aktuální a rizikové a co jednotlivé firmy/uživatele, co je (na rozdíl od minulosti) neochrání. Součástí semináře bylo i seznámení s hackerským útokem, aby každý měl možnost přemýšlet o vlastní bezpečnosti bez nutné znalosti technických detailů. Prezentovány byly i základy prevence a rychlé zhodnocení stavu vč. ukázky, jak se dá informační riziko řídit, že to není složité, co realizovat vlastními silami a kde si naopak nechat poradit odborníky.

 

Galerie