Zpět

Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR

29.11.

Měli jsme zastoupení na byznysově orientované akci HK ČR a také na akci, kde se řešilo její směřování.

Kontakt-Kontrakt v rámci MSV Brno

V rámci doprovodných akcí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zorganizovala Hospodářská komora Brno již po čtrnácté tradiční mezinárodní kooperační akci Kontakt-Kontrakt. Do této už tradiční říjnové události se zapojilo téměř 250 účastníků z 22 zemí a zrealizovali téměř 500 registrovaných schůzek a 300 dalších se uskutečnilo spontánně na místě. CAIM zde zastupovala Iva Hovadová. Na pracovní jednání navázalo společenské setkání, kde byla příležitost k dalšímu networkingu mezi účastníky celé akce i pozvanými hosty. Za CAIM se připojil také předseda Ján Dolejš.

Konference Hospodářské komory v Bystřici u Konopiště

29. listopadu se zúčastnila Radka Šušková a Iva Hovadová celokomorové konference Hospodářské komory v Bystřici u Konopiště. Na poradě zazněly informace prezidenta HK Zdeňka Zajíčka, viceprezidentů a dalších představitelů HK ČR k prioritním oblastem, které si vytýčila HK. Významná část porady byla věnována interním záležitostem, zejména připravované novele zákona o Komoře. Současně probíhal networking mezi účastníky, kde byla příležitost setkat se a komunikovat některá aktuální témata zejména se zástupci jednotlivých krajských a regionálních hospodářských komor i dalšími hosty.

 

Galerie