Zpět

Tisková zpráva: 2. ročník konference - Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem v České a Slovenské republice

Štítky: press

30.5.

Tisková zpráva CAIM

Ostrava ve středu 27. 5. 2015 hostila již druhý ročník konference - Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem v České a Slovenské republice.

Konferenci uspořádala Česká asociace Interim managementu ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje. Tak jako v loňském roce v Brně, tak se i letos v Ostravě konala pod záštitou JE Ing. Livie Klausové, CSc., velvyslankyně České republiky pro Slovenskou republiku, a za osobní účasti Obchodního rady na Slovensku pana Jaroslava Kalfiřta a Honorálního konzula Slovenské republiky v ČR pana Jaroslava Weigla. Setkání vlastníků, interim manažerů, bankéřů, právníků a investorů, tak dále naplňuje vizi Česko-Slovenské spolupráce při řešení restrukturalizací firem v teritoriu střední Evropy. Cílem konference bylo na praktických příkladech provedených či prováděných restrukturalizací na Moravě a Slovensku otevřít diskusi a navrhnout možnosti zvyšování efektivnosti firem. V úvodu konference vystoupil se svou přednáškou Petr Karásek, generální ředitel TATRA TRUCKS a.s., který popsal aktuální řešení restrukturalizace v automobilce TATRA. Proces přirovnal generální ředitel k práci lékaře na nemocném těle. Zajímavé zkušenosti ze záchrany dalšího tradičního severomoravského podniku „Vagónky Studénka" popsal Ivo Lazecký, generální ředitel akciové společnosti firmy nesoucí dnes název MSV Metal Studénka. Tato společnost zažila úpadek a prošla konkursním řízením. Přes krizový vývoj obě společnosti dnes fungují a noví majitelé a management těchto společností zajistili podmínky pro opětovný růst počtu pracovních míst a růst realizovaných výkonů. V následném příspěvku se Tomáš Pastrňák – předseda České asociace Interim managementu věnoval krizovému řízení v malých a středních firmách. Připomenul také specifikum Moravskoslezského kraje, kde je vysoká závislost malých a středních firem na velkých podnicích. Nebezpečím je dle něho rovněž nepřipravenost vysokého počtu současných majitelů středně velkých firem na proces nástupnictví a předání kompetencí novým lídrům. Jako nástroj řešení problémů v malých a středních firmách oznámil vznik Restrukturalizační Agentury a.s. (RA a.s.), která zahájí svou činnost 1.6.2015. Cílem Restrukturalizační Agentury a.s. bude financovat restrukturalizace a reorganizace v malých a středních firmách z finančních zdrojů soukromých investorů. (Více informací o RA a.s. k dispozici zde.) Zástupcem slovenských firem na akci byl generální ředitel akciové společnosti Chemolak pan Roman Šustek, který popsal svá opatření, které provedl v největší slovenské fabrice na výrobu nátěrových hmot. Všichni účastníci měli pak v následné panelové diskusi možnost vznést dotazy k jednotlivým přednášejícím. Akce splnila cíl, který si Česká asociace interim managementu vytýčila. Akce otevřela diskusi nad otázkami krizového řízení, způsoby řešení zásadních změn ve firmě a to nejen z pohledu manažerů a vlastníků, ale také z pohledu bank, investorů a právníků. Jen spolupráce všech zainteresovaných skupin může přinést efekty v podobě zachování pracovních míst v regionu, zvyšování efektivnosti firem a tvorby přidané hodnoty nejen pro vlastníky, ale také pro region a jeho obyvatele.

Další přednášející na konferenci:

Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA, místopředseda představenstva M.L.Moran a.s. – popsal procesy restrukturalizace firem Vítkovice a.s. a Technistone a.s.

Mgr. Ing. Roman Maslen, managing partner Green pulse Slovakia, s.r.o. – interim manažer

Přednášející – manažeři, kteří úspěšně provedli změny ve firmách, představili své realizované projekty a popsali hlavní a kritické body prováděných změn, přednesli svá doporučení a sdělili své zkušenosti z projektů, jejichž hlavním cílem bylo zvýšení efektivity podnikatelské činnosti řízených firem. Proč se stejná firma několik let potýká s problémy a po změně vlastníka či příchodu nového managementu směřuje k prosperitě? Jednoduše proto, že 69% problémů ve firmách je způsobeno špatným vedením…. (zdroj EY 11/2014)

Konference také zaujala pozornost České televize, která dne 27.5.2015 v 18 hodin odvysílala reportáž na ČT 1 (studio Ostrava), kde se svými vstupy přispěl jak předseda asociace Tomáš Pastrňák, tak místopředseda CAIM Petr Karásek. Záznam týkající se Krizového managementu můžete shlédnout v archivu ČT na tomto odkazu.

Prezentace pana Pastrňáka ke stažení zde.

Prezentace pana Zdeňka Šmejkala ke stažení zde.

Prezentace pana Romana Maslena ke stažení zde.

Prezentace pana Iva Lazeckého ke stažení zde.

Prezentace pana Romana Šustka ke stažení zde.

Konference Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem v České a Slovenské republice navázala na 1. ročník konference Zvyšování efektivity podnikání v České a Slovenské republice, která proběhla minulý rok 12. června v Brně. Záznam z minulé konference dostupný zde.

Galerie