Zpět

Výbor a exkurze v Ostravě

16.2.

Výbory CAIM bývají pravidelné, ale nikdy stejné. Ten únorový se konal na půdě inovačního centra MSIC v Ostravě nedaleko univerzity VŠB-TUO a zorganizovala jej, vč. exkurze, Radka Šušková.

Celé odpoledne i večer jsme využili maximálně. V úvodu jsme se věnovali natáčení reportáže k udělení autorizace oboru interim management Hospodářskou komorou ČR. Pak si nás vzal na starost Miroslav Marek a provedl nás Idea Hub, sdíleným vývojovým centrem. Viděli jsme, jak odborníci spolu se studenty pracují na reálných zadáních podnikatelů a pomáhají tak jak v oblasti technických řešení, tak i v oblasti automatizace a digitalizace. Vladimír Dostál nám ukázal aktuální projekty, na kterých právě pracují.

Následně začalo tradiční zasedání výboru a členů. První hodinu s námi strávil i Pavel Csank, ředitel MSIC a představil nám, jak MSIC funguje a jaké služby pro podnikatele poskytuje. Hledali jsme pak společně možné oblasti spolupráce, kde i interim manažeři mohou nabídnout své zkušenosti pro klienty MSIC. Našli jsme průsečíky v naší práci a jednání o spolupráci budou pokračovat.

Na výbor přišli i další členové, a tak jsme po skončení výboru ještě všichni diskutovali u společné večeře v restauraci U Jarošů. Jsou to pro nás vždy vzácné chvíle, když se můžeme jako interim manažeři setkat a sdílet svoje zkušenosti a často si poskytnout i supervizi k řešeným případům.

Galerie