Zpět

Výbor přijal nové členy

19.4.

Přijímací proces má své náležitosti a pohovor je jeho důležitou součástí, při které máme možnost se poznat osobně. Všichni zájemci se postupně představili a přiblížili svou interim manažerskou zkušenost. Vždy se ptáme také na motiv, proč chce vstoupit do asociace a jaká má očekávání od členství. Pozvaní adepti velmi zkušení dlouholetí manažeři, bývalí ředitelé, zaměření na výrobu nebo finance, převážně z průmyslového prostředí. Někteří mají za sebou i řízení projektů, poradenství, konzultační a školící činnost.

Pohovory úspěšně absolvovalo 6 zájemců, kteří se po nutných formalitách stanou členy CAIM. Jsou to: Martin Belza, Stanislav Hajek, Slavomír Láznička, David Morin, Svoboda Martin a Kamil Vaniš.

Každý z nových členů „vyfasoval“ k sobě mentora, tedy zkušenějšího interim manažera, který mu pomůže zorientovat se v aktivitách CAIM, propojí ho s dalšími kolegy a pomáhá mu připravit nějakou akci, například workshop, který je zaměřený na jeho odbornost.

Z další agendě výboru jsme se zaměřili na otázku jak uchopit v rámci asociace téma ESG, které nabývá na důležitosti. Věnovali jsme se postupu přípravy redesignu webových stránek asociace, zefektivnění systému placení členských příspěvků a poplatků a aktualizovali jsme materiál, který upravuje rozdělení práce a kompetencí jednotlivých členů výboru a tajemnice. Další částí schůze byla příprava 3 akcí v blízké době: Výroční schůze s grilovačkou v Brně, Wealth Fórum Workshop, Seminář CAIM s Asociací malých a středních podniků. Ujasnili jsme si také, čemu se budeme věnovat na příští schůzi výboru v květnu, která je koncipovaná jako dvoudenní a koncepční, neboť na ní budeme řešit opět po roce strategický rozvoj CAIM.

Galerie