Zpět

Výročí setkání členů CAIM se opět vydařilo

10.9.

Členové České asociace interim managementu se po roce setkali, aby společně prodiskutovali priority spolku i aktuální témata a zvolili nový výbor. V Kostelci nad Ohří se 3. září sešlo několik desítek manažerů z celé ČR, včetně zakladatelů CAIM.

Pracovní část setkání členů, pro které se vžil název „Grilovačka“, byla zaměřená na priority výboru CAIM pro letošní rok a jejich průběžné hodnocení v podání předsedy Jána Dolejše. Přestože šíření nemoci COVID značně omezilo naše aktivity, podařilo se uskutečnit několik zajímavých akcí nebo aktivit a také publikovat články nebo rozhovory. Výbor se pravidelně každý měsíc setkával on-line.

Následovala zpráva o hospodaření asociace a volba členů výboru, kterým na podzim končí dvouletý mandát. Členové odsouhlasili, že výbor bude pracovat v podobném složení jako dosud. Pozici ve výboru obhájili: Ján Dolejš, Iva Hovadová, Radka Šušková. Novým členem výboru byl zvolen Pavel Pačes. V sedmičlenném výboru působí ještě Petr Karásek, Tomáš Krýsl a Jana Dronská, zvolení před rokem. Novým revizorem členové zvolili Dalibora Petrů.

Formální část programu byla zakončena diskusí. Zazněla například témata: role providerů v CAIM a porovnání se zahraničím, co znamená pro IM spokojený zákazník, rozvoj certifikace IM, týmová spolupráce IM jako nová příležitost, hodnocení adaptačního programu a padlo také několik námětů na kulaté stoly. Všem diskusním tématům se bude výbor postupně věnovat na příštích schůzích.

Poté ještě následovalo krátké zasedání výboru k volbě předsedy. Předsedou výboru byl opět zvolen Ján Dolejš.

Po prohlídce minipivovaru a sportovních aktivitách v pěkném areálu Dvůr Perlová voda pokračovala večerní část neformálním posezením s dobrým pivem a výborným jídlem, kterou většina přítomných využila k vzájemnému seznámení a předávání zkušeností. Pěkné počasí přispělo k příjemné atmosféře, stejně jako kytara, harmonika a písničky v podání některých muzikálně založených členů, ke kterým se zpěvem přidali i ostatní, nešlo totiž odolat. Některé „kousky“ byly nezapomenutelné.

Na večerní program pak volně navazoval druhý den, kdy místopředseda Petr Karásek připravil pro kolegy z CAIM docela náročný „výlet“ na kolech po okolí a Iva Hovadová zajistila skvělé občerstvení, dokonce i s logem CAIM.

Akce se vydařila a doufáme, že se stejně jako oslava 10. výročí CAIM před rokem v Kytíně také zapíše do historie CAIM.

Poděkování za přípravu a organizaci patří především tajemnici Marii Savara.

Za výbor Jana Dronská

 

Všechny fotky z akce naleznete ZDE

Galerie