Zpět

Výroční schůze zaměřená na priority, rozpočet a vodík

18.1.

Výroční schůze zaměřená na priority, rozpočet a vodík

V Praze v sídle Hospodářské komory ČR proběhla 18. ledna členská schůze CAIM, která se konala formou on-line přenosu. Dvě členské schůze v roce jsme zavedli před dvěma roky a každá má své opodstatnění a trochu jiné zaměření. Lednová schůze je plánovací a finanční, na podzim následuje schůze volební, která je spíše společenskou událostí sloužící pro networking a bývá doplněná exkurzí.

Předseda Ján Dolejš zrekapituloval uplynulý rok z pohledu aktivit i čísel a oznámil členům získání autorizace pro obor interim management, kterou udělila asociaci Hospodářská komora ČR. Jana Dronská a Radka Šušková se zaměřily na priority uplynulého roku a nově sestavené pro rok 2023. Členové výboru prezentovali své aktivity na podporu poslání CAIM a tajemnice Marie Savara připravila statistiky a čísla k poptávkám, návštěvnosti webu CAIM a fungování sítě LinkedIn. Pro zpestření jsme do prezentace zařadili také jeden z dílů televizního seriálu Manažeři v akci s jedním z členů CAIM.

Dalibor Petrů připravil pro členy komprimované závěry ze dvou seminářů nazvaných Co se mi jako IM nepovedlo, které iniciovali Petr Karásek a Ján Dolejš. Vyplynulo z nich ponaučení pro interim manažery: jak lépe řídit svého zadavatele, jak a co komunikovat do firmy a na co si dávat pozor při řízení projektů.

V další části programu se Tomáš Krýsl věnoval financím a závěrem finančního bloku dostal slovo revizor Dalibor Petrů. Online členské schůze se zúčastnilo 35 členů. Schválili výsledky CAIM v roce 2022 a rozpočet na rok 2023. Odsouhlasili také drobnou změnu názvu asociace ve Veřejném rejstříku, která spočívá ve vypuštění uvozovek.

V poslední části jsme se zaměřili vodíkovou strategii ČR, včetně potenciálu vodíku pro průmysl, energetiku a dopravu. Situaci poutavě popsal náš host Petr Mervart, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie, který se svým týmem připravil Vodíkovou strategii České republiky, schválenou vládou v roce 2021. V současnosti společně se zástupci dalších ministerstev, výzkumných organizací, průmyslu a oborových svazů zajišťuje aktualizaci a naplňování této strategie.

Galerie