Zpět

Výroční zpráva pro rok 2013

Štítky: informace pro členy

29.1.

Vážení členové CAIMu,

dovolte abych Vás seznámil s činností CAIM za rok 2013, výsledky hospodaření a hlavními plány na další rok.

Rok 2013 byl velice významný. Na dobře položené základy naší asociace bylo přiloženo mnoho nových stavebních kamenů. Na členské schůzi, která se konala v Praze dne 23.1.2013 byli zvoleni noví členové výboru a jejich aktivita byla okamžitě znát. V roce 2013 se konalo 8 zasedání výboru a jednání byla velice bouřlivá. Jsem velice rád, že jsem mohl rok předsedat výboru, ve kterém zasedli úspěšní manažeři točící se okolo interim managementu a mohl jsem být při tom, jak srdnatě prosazovali své názory a vize, jak jim záleželo na tom, aby ovlivnili chod a další směřování asociace. Díky těmto zasedáním se řada věcí dala do pohybu. Upravili se stanovy tak, aby odpovídaly "požadavkům doby", vytvořil se nový web - který je dnes nejen vstupní branou do CAIM, ale poskytuje svým členům v jejich uzavřené sekci také řadu informací a rad týkajících se každodenních potřeb interim managera. Činnost výboru a sekretariátu se značně zefektivnila a díky moderní technice se konaly již dva výbory prostřednictvím videokonference. Podařilo se nám také zajistit nové sídlo asociace. Nové sídlo nám umožní využívat nejen důstojné prostory pro naše akce, ale díky uzavřené spolupráci s Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomie a práva, kde aktuálně sídlíme, budeme mít možnost více spolupracovat s akademiky a využívat také studenty pro přípravu akcí či zajištění sběru informací o činnosti podobných organizací v zahraničí. Studenti již na prvních akcích naopak ocenili možnost osobního setkání a možnost spolupráce s významnými manažery - členy naší asociace.

V roce 2013 se konalo rekordních 14 akcí CAIM, na dalších třech akcích měl CAIM své zástupce. Představte si sami kolik času a úsilí je třeba na zajištění těchto realizovaných akcí. Děkuji tímto všem, kteří akce připravili i těm, kteří se jich zúčastnili a přispěli tak k jejich zdaru.

O asociaci je konečně slyšet a je ji také vidět. O interim managementu v roce 2013 psali a uveřejnili rozhovory s našimi členy Hospodářské noviny, odborné periodika jako Ekonom, Právní rádce či Personalistika. V závěru roku zazněl dokonce rozhovor s našim členem v rádiu. I díky této aktivitě mají ostatní asociace a sdružení zájem s námi spolupracovat a účastnit se společných projektů. Navázali jsme aktivní spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací insolvenčních správců, Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků. Mezi členy naší asociace jsou dnes také kolegové ze Slovenska a Německa. Během roku 2013 se jasně vyprofilovalo poslání CAIM: být společnou odbornou platformou zajišťující komunikaci a propagaci produktu interim management a vzájemně propojovat členy, manažery a podnikatele. Událo se toho zkrátka hodně a jsem rád, že je o nás a interim managementu slyšet. Budu velice rád, když v dalším roce přibude na naší stavbu další patro. Dnes má naše asociace 28 členů a věřím, že v roce 2014 se naše aktivity zúročí a do naší asociace přistoupí další významní interim manažeři a obohatí svými zkušenostmi nás všechny. Jak se můžete sami přesvědčit v části informací o hospodaření, je až s podivem, že za tak málo peněz bylo tolik muziky… tak ať nám to hraje také v roce 2014.

Plány pro rok 2014

Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2013 hlavně "sázeli", věřím, že v roce 2014 budeme "sklízet". Ale plody se samy neočešou, tak bude potřeba i nadále velká aktivita členů. Ze zkušeností minulých let bychom chtěli čerpat a nadále pořádat tyto akce:

Kulaté stoly interim manažerů - tématické setkání členů CAIM s významnými představiteli managementu v ČR (Praha, Brno, Ostrava).

Business snídaně - setkání interim manažerů s podnikateli, projednání aktuálních témat a příležitost pro navázání obchodní spolupráce (Praha, Brno,Ostrava, Bratislava).

VIP klub - večerní setkání interim manažerů s významnými osobnostmi česko-slovenského businessu. Proč neposedět a nedebatovat u skleničky dobrého vínka… (Mikulov).

Konference CAIM - jarní a podzimní "mega akce" - příležitost pro spolupráci se spřátelenými asociacemi a spojení sil (Praha).

Tyto akce však není jednoduché připravit a to jak z hlediska organizačního, tak z hlediska finančního. Proto se chceme v roce 2014 zaměřit i na spolupráci s potencionálními sponzory akcí popř. využít dotací a účelových fondů. Chceme využít zkušeností našich spřátelených organizací a spolupracovat úzce s vysokými školami. (viz akční plán) Věříme také ve větší aktivní zapojení všech členů asociace.

V roce 2014 CAIM plánuje provést průzkum povědomí o interim managementu a potřebách zákazníků.

CAIM dnes sdružuje řadu významných a úspěšných manažerů, většina členů je časově velice vytížena, přesto si najdou čas pracovat pro CAIM a pomoci tak k naplnění našich cílů. Pojďte do toho i vy ostatní. CAIM je tady od toho, aby sdružoval a rozvíjel. Pojďte se více sdružovat, rozvíjet naše vztahy a sklízet plody, které CAIM nabízí - toť plán pro rok 2014. Věřím, že se nám to povede…

 Tomáš Pastrňák předseda CAIM 

Úplné znění výroční zprávy ke stažení zde.