Zpět

Workshop CAIM pro právníky

9.6.

Workshop CAIM pro právníky

Krizový manažer a místopředseda CAIM Petr Karásek připravil workshop o interim managementu pro advokátní kanceláře, které se zabývají insolvencemi a restrukturalizacemi firem. První představení práce interim manažerů v praxi proběhlo v největší advokátní kanceláři v ČR HAVEL & PARTNERS. Kromě Petra Karáska se o své zkušenosti z projektů ve firmách podělili Václav Korcan a Jana Dronská.

Jak ze zkušeností víme, krizové situace v podnicích se většinou projeví nebo eskalují náhle a klíčoví účastníci (vlastníci, management, banky apod.) na krizovou situaci zpravidla nejsou dostatečně připraveni, a to ani mentálně. V okamžiku, kdy rozměr náhlých problémů přeroste schopnosti stávajícího managementu, nebo část managementu již chybí, je vhodné zvážit angažování odborníků na zvládání takovýchto situací. Pokud se klíčoví účastníci rozhodnou pro angažování krizového manažera/týmu, nastávají praktické otázky, např. kde a jak krizového manažera hledat, jakou specializaci, odbornost, zkušenosti by měl/i mít, jak se připravit na první jednání s krizovým manažerem, aby bylo efektivní, jak dlouho trvá proces vyjednávání, jakou formu spolupráce v jaké situaci zvolit a jaké podmínky spolupráce dojednat.

Tyto a další otázky jsou předmětem připraveného semináře. Koncept tedy cílí na zvýšení informovanosti o činnosti a podmínkách zapojení krizových manažerů ve skupině partnerů podniků – tedy u bankéřů, odborných poradců, právníků, auditorů apod. Pokud se budou snažit firmě v krizi pomoci, mohou ji nasměrovat ke správným odborníkům na daný typ problémů/krize. Součástí semináře je proto i představení České asociace interim managementu a připomenutí nedávno získané autorizace v oboru Interim management.

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 320 právníků, daňových poradců a patentových zástupců, cca 200 advokátů a celkem 500 spolupracovníků největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě.

Bylo nám ctí prezentovat právě v této advokátní kanceláři naše zkušenosti a naši asociaci.

Jana Dronská

Galerie