Zpět

Workshop FIRMY NA KŘIŽOVATCE

6.12.

Působíme v krajích – další akce ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Hradec Králové.

Dne 6. prosince 2023 se uskutečnil v rámci dlouhodobé spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Hradec Králové workshop FIRMY NA KŘIŽOVATCE určený pro majitele, jednatele a management firem.

Workshop se zaměřil na stav ekonomiky a firem očima interim manažerů. Účastníci získali doporučení, jaká opatření jsou dle zkušeností efektivní ve firmě, která nevykazuje očekávané výsledky, poklesl objem zakázek, či generované marže, ve výrobě se vyskytují problémy, zákazníci jsou nespokojení, chybí zaměstnanci nebo nejsou dostatečně motivovaní.

V další části workshopu se Iva Hovadová zaměřila na konkrétní příklady z praxe a možnosti využití interim manažerů. A to nejen na pomoc firmám ve složitých situacích, ale i v případě nedostatku vlastních odborných kapacit v rámci substitučního interim managementu.

Galerie