Zpět

Zakládáme odbornou skupinu ESG

30.4.

V ČR narůstá důležitost a potřebnost tématu ESG v souvislosti s budoucí povinností firem sestavovat ESG reporting a CAIM nechce zůstat pozadu. Někteří členové asociace se tomuto tématu v rámci své práce na projektech ve firmách už věnují nebo nějak participují na nastavení ESG strategie či vykazování parametrů a uvědomují si důležitost sdílení dobré praxe. Je to totiž téma poměrně nové a živé a firmy na to zatím většinou nemají specialisty a řeší to různě, často ne profesionálně, což se může vymstít. Právě pro ty z nás, kteří vnímají tuto problematiku jako výzvu a příležitost, chceme založit diskusní platformu v členské základně a toto téma v rámci CAIM začít rozvíjet.

Kdo máte zájem být členem odborné skupiny ESG, přihlaste se tajemnici do 14. 5. Následně naplánujeme první setkání, na kterém dohodneme postup, formu a frekvenci setkávání, organizaci, cíle a strategii.

Skupinu povede členka výboru Jana Dronská, která vznik odborné skupiny iniciovala. První její článek na téma ESG najdete v časopise POSITIV Business & Style na stránce 34: ZDE

Proč odborná skupina ESG?

 • CAIM tak může prezentovat, že se věnuje nejen tomuto tématu, ale i obecně novým trendům v manažerské práci.
 • Zapojí se jen ti, kteří chtějí, a ostatní členy s tím nebudeme zatěžovat
 • Odborná skupina může pracovat ve svém vlastním režimu, nezávisle na výboru a jiných akcích CAIM

Co bude odborná skupina dělat?

 • Aktivity pro sama sebe – vzájemné sdílení zkušeností a dobré praxe
 • Aktivity pro členy CAIM
  • např. seminář/přednáška pro členy
  • konzultace a poradenství pro členy, kteří se s tím tématem u firem setkají
 • Aktivity směrem ven
  • Semináře/přednášky/workshopy pro partnery (HK, AMSP, VŠ, …)
  • Mediální výstupy k tématu ESG
 • Další podle potřeb a zájmu