Zpět

Zápis ze členské schůze

Štítky: informace pro členy

10.2.

Dne 30. ledna 2014 se konala členská schůze České asociace interim managementu. Na schůzi byla přednesena zpráva o činnosti asociace v roce 2013 a jejím hospodaření. Důležitým bodem schůze byla volba nových členů výboru asociace, kdy dvěma stávajícím členům končilo funkční období a jeden člen na funkci rezignoval kvůli své velké vytíženosti na projektu. Tajnou volbou pak byli zvoleni novými členy výboru asociace pan Vít Buchta, paní Jana Tonová a znovuzvolen Tomáš Pastrňák. Velká část schůze byla věnována plánům činnosti asociace v roce 2014 a diskuzi mezi přítomnými na toto téma.

Celé znění zápisu z členské schůze ke stažení zde