Zpět

Zvolen nový výbor

5.9.

Třem členům končí funkční období, a proto bylo potřeba uskutečnit volby do výboru.

V rámci výroční schůze v Ostravě členové zvolili do výboru opět Petra Karáska, Janu Dronskou a Tomáše Krýsla.

Složení výboru se tedy nezměnilo.

Na fotce členové výboru: 
Ján Dolejš - předseda, Petr Karásek - místopředseda, členové: Radka Šušková, Iva Hovadová, Jana Dronská, Tomáš Krýsl a Pavel Pačes
a revizor Dalibor Petrů a tajemnice Marie Savara

Galerie