Zpět

Červnové setkání CAIM v Litomyšli 2024

Obsah semináře:

22.4.

 

Pokračujeme v tradici letního setkávání v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, které organizuje členka výboru, Iva Hovadová.

Tentokrát se sejdeme:

Čtvrtek 20. června ve 20.00 hodin, Zámek Nové Hrady u Litomyšle

Večer na zámku v Nových Hradech 

Jiří Antonín Benda: Vesnický trh

Ukázka: Jiří Antonín Benda: Vesnický trh / Florea Theatrum (youtube.com)

Komická opera ve formě singspielu na libreto Friedricha Wilhelma Gottera Der Dorfjahrmarkt věrně zachycuje prostředí vesnického jarmarku s řadou typických figurek. Festivalová stagiona na rokokovém zámečku Nové Hrady.

Účinkuji: Vincent Ignác Novotný  Doubravka Součková  Helena Kalambová • Eliška Minářová  Čeněk Svoboda  Miloš Horák  Justin Svoboda

Sbor Collegium Floreum • Orchestr Musica Florea 

Dirigent Marek Štryncl • Režie Magdalena Švecová