Martin Haluzík

Základní informace

 • Člen od: 01.01.2018
 • E-mail: haluzikmartin@gmail.com
 • Lokalita pro pracovní nasazení: Česká republika
 • Linkedin: Martin Haluzík
 • Telefonní číslo: +420773313289
 • Adresa: Praha - Zlín
 • Jazyky: anglický jazyk

Bez měřitelných cílů výsledky nepřicházejí, uspokojení najdeme v operativě. 

“Můžeme se s konkurencí předhánět o korunu levnější cenou nebo budovat Brand = odlišit se. Přijít na to, proč by si zákazník měl koupit právě Náš produkt nebo službu.“

Martin Haluzík je Interim Manažer a konzultant, který se umí rychle zorientovat v problematice firmy. Připravit strategický plán, jak zlepšit výkonost firmy a zvýšit pozici na trhu.

Specializuje se na proměnu - restrukturalizaci v marketinkově řízenou firmu, zavádění nových produktových řad a startup.

Proč vlastně marketinkově řízenou firmu, respektive firmu řízenou zákazníkem?

Základem každé firmy je vytvoření krycího příspěvku. K tomu potřebujeme určitý počet stálých, loajálních a platících zákazníků. Je efektivnější zákazníky získávat řízeně, než způsobem pokus omyl nebo náhodou, protože jsme měli štěstí…

 

"Without measurable goals the results are not coming, we can find satisfaction in the operative."

"We can compete with the crown for cheaper pricing or build Brand = to differentiate. Find out why the customer should buy our product or service."

Martin Haluzík is an Interim Manager and consultant who can quickly find a way around the company. Prepare a strategic plan to improve the company's performance and increase market position.

He specializes in transformation - restructuring in a market-driven company, introduction of new product lines and startup.

Why is it a market-driven company or a customer-driven company?

The basis of each company is to create a cover contribution. For this we need a certain number of standing, loyal and paying customers. It is more efficient for customers to acquire a controlled way than to attempt a mistake or accident, because we were lucky ...

 

Funkční specializace

 • Audity a analýzy, Brand management, Business development, Coaching, mentoring, lectoring, Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Hledání úspor, Krizový management, Obchod, marketing, Optimalizace procesů, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Restrukturalizace a transformace, Revitalizace firem a jejich divizí, Servis a poprodejní služby, Strategické plánování, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Změna a budování firemní kultury, Změnový management, Zvyšování efektivity a výkonnosti firem

Působení v oborech

 • Poradenství a konzultace, Dřevozpracující průmysl, Farmacie, FMCG (rychloobrátkové zboží), Chemický průmysl, Kosmetický průmysl a výroba hygienických a čistících prostředků, Nábytkový průmysl, Velkoobchod, maloobchod, Potravinářství, Polygrafie, Služby (jinde neuvedené), Start up, Strojírenství, Zpracování plastů a pryží

Certifikace

 • Business Institut EDU a.s. (2018 – do současnosti)
  • Lektor studijního programu MBA - krizové řízení podniku
 • 2012 – 2015 magisterský (Ing.) - Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Průmyslové inženýrství – informatika
 • 2009 – 2012 bakalářský (Bc.) - Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Logistika a management

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2019 – dosud Výkonný ředitel | JPS s.r.o., distributor pro stomatologické ordinace, interim manager

Pod mým vedením se výrazně zvyšuje ziskovost společnosti. Postupné kroky:

 • - kompletní restrukturalizace společnosti
 • - stanovení vize a corporate identity společnosti
 • - stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů společnosti a jednotlivých středisek
 • - stanovení a vyhodnocení obchodního plánu včetně řízení odchylek
 • - nastavení procesů ve společnosti, delegování pravomocí, řízení pomocí KPI, personalistika
 • - koučink managementu společnosti
 • - implementace informačního systému a business inteligence

2018 Řízení menších projektů:, interim manager

Pod mým vedením se výrazně zvyšuje ziskovost společnosti. Postupné kroky:

 • - systematické vyhodnocování efektivnosti produktových řad
 • - nastavení obchodní, marketinkové strategie a obchodních cílů
 • - zavedení produktové řady do řetězců
 • - systematické vyhodnocování cílů obchodního týmu a obchodních zástupců

Svět oken s.r.o., Kasko, Stín kovo s.r.o., konsolidované tržby 2,5 mld Paddock s.r.o., energetické nápoje

2016 – 2018 | RenoSteel s.r.o., obchodní/strategický ředitel, Interim Manager

 • ▪      kompletní revitalizace firmy na marketingově řízenou společnost
 • ▪      hlavní cíl: růst tržní pozice a ziskovosti
 • ▪      stanovení vize a corporate identity společnosti
 • ▪      stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů společnosti a jednotlivých středisek
 • ▪      stanovení a vyhodnocení obchodního, výrobního plánu včetně řízení odchylek
 • ▪      nastavení procesů ve společnosti, delegování pravomocí, řízení pomocí KPI, personalistika
 • ▪      koučink managementu a jednatele společnosti
 • ▪      implementace informačního systému, business intelligence a controllingu 

2013 – 2015 | Soufflet Agro a.s., obchodní ředitel

 • ▪      vedení patnáctičlenného obchodního týmu, který zodpovídal za obrat 3,6 mld. Kč
 • ▪      příprava a realizace projektu pro růst tržní pozice
 • ▪      super-user pro zavedení SAP-CRM pro obchodní tým

2011 – 2013 | VITAR s.r.o., obchodní ředitel pro farmacii

 • ▪      meziroční růst tržeb o 12,5 %
 • ▪      realizace nové marketinkové strategie pro schopnost konkurování nadnárodnímu řetězci, který skokově obsadil 50% trhu
 • ▪      zavedení nových produktových řad a inovace, posílení tržní pozice stávajících produktů

1998 – 2011 | Akvarea s.r.o., ředitel společnosti

 • ▪      vybudování společnosti a významné tržní pozice
 • ▪      zavedení nových produktových řad se spontánní známostí až 47 %
 • ▪      prosazení na trzích: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Ukrajina