Petr Karásek

Základní informace

 • Funkce ve sdružení: Místopředseda
 • Člen od: 01.04.2012
 • E-mail: petr.karasek@ascalae.cz
 • Lokalita pro pracovní nasazení: ČR, SR, PL, další země střední a východní Evropy
 • Linkedin: Petr Karásek
 • Jazyky: Anglicky, rusky, německy

Petr Karásek působí jako nezávislý interim manažer a konzultant zaměřený na oblast restrukturalizací a krizového řízení zejména výrobních společností, je člen mezinárodní Tournaround Management Association a zastupuje CAIM ve vedení Svazu automobilového průmyslu ČR. Petr Karásek byl v letech 2016 – 2022 jmenován členem Rady vlády Ministerstva dopravy České republiky.

V předešlých pozicích působil jako vrcholový manažer např. při restrukturalizacích společností TATRA TRUCKS, ŠKODA Transportation, DISA Industries, KORD Group, ESSA Czech, AWELD, MICo Group či Jablonex Group nebo jako klíčový partner a specialista při dalších zhruba 15 projektech. Předtím působil dlouhodobě ve společnosti KAROSA IVECO, mj. jako konstruktér, obchodní ředitel, člen představenstva a člen širšího vedení nadnárodní skupiny Irisbus – Renault V.I.

Manažeři v akci - seriál TV Polar: Petr Karásek

Specializace: 

 • Audity a analýzy, Business development, Coaching, Mentoring, Lectoring, Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Hledání úspor, Insolvenčních řízení a reorganizace, Krizová komunikace, Krizový management, Lean manufacturing a další metody, Obchod, marketing, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Personalistika, řízení lidských zdrojů, HR, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Provozní řízení, Restrukturalizace a transformace, Revitalizace firem a jejich divizí, Řízení kvality, systémy řízení kvality a rizik, Servis a poprodejní služby, Stěhování, lokalizace a náběh výrob, Strategické plánování, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Výroba a související procesy, Výzkum a vývoj, Změna a budování firemní kultury, Změnový management, Zvyšování efektivity a výkonnosti firem

Působení v oborech

 • Automobilový průmysl, Poradenství a konzultace, Doprava a dopravní technika, Dřevozpracující průmysl, Energetický průmysl a energetika, Hutnictví a slévárenství, Kosmetický průmysl a výroba hygienických a čistících prostředků, Letecký průmysl, Nábytkový průmysl, Sklářský a keramický průmysl, Služby (jinde neuvedené), Sport a související činnosti, Strojírenství, Školství a vzdělávání, Textilní průmysl, Zbrojní průmysl, Zemědělství a primární zpracování zemědělských produktů, Zpracování plastů a pryží, Železniční průmysl

Certifikace

 • Dipl. Ing. - VUT Brno, fakulta strojní, obor transportní, zemědělské, stavební a úpravárenské prostředky, stroje a zařízení
 • MBA (3-leté studium) na Sheffield Hallam University/MUVS
 • LL.M/Legum Magister - se zaměřením na obchodní, korporátní a pracovní právo - Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně/Nottingham Trent University
 • Manažer budoucí prosperity/Silma 90
 • Certifikovaný interim manažer CAIM

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

| MICo spol. s r.o. / MICo Group, Interim výkonný ředitel

 • krizové řízení výrobní firmy v insolvenci
 • udržení plného provozu firmy během moratoria i reorganizace dle ins. zákona
 • příprava reoplánu a jeho exekuce
 • vyjednání podmínek s věřiteli, dodavateli i přejednání smluv s odběrateli
 • rozvoj organizace a motivace firemního týmu i přes komplikace způsobené insolvencí
 • příprava základů strategie na poinsolvenční období
 • zapracování nového vedení podniku po skončení insolvence

| ESSA Czech (nově Tawesco Automotive), Interim výkonný ředitel

 • krizové řízení výrobní firmy v úpadku
 • udržení plného provozu firmy během moratoria i reorganizace dle ins. zákona
 • příprava reoplánu a rozběh jeho  exekuce
 • těsná spolupráce s odběrateli při zajištění výroby a dodávek během insolvece bez jakýchkoliv výpadků (Škoda Auto, VW, Peugeot, TPCA, Volvo …)
 • organizace tolingového způsobu financování výroby
 • příprava základů strategie na poinsolvenční období

| AWELD, Interim výkonný ředitel

 • revitalizace menší výrobní společnosti s výrazně klesajícími výsledky a rizikem krizové situace zaměřené na zakázkovou výrobu strojů a jejich servis
 • nastavení vnitřních procesů, ekonomického řízení, změny v organizaci a plánování výroby, zavedení SŘJ
 • příprava střednědobé strategie rozvoje a obchodní politiky, nastavení odpovídajícího motivačního systému
 • výsledek mise: zvýšení zisku, výrazné zvýšení produktivity o 45%, zlepšení kvality a dodržování termínů zakázek, snížení nákladů

| KAROSA - IVECO, Obchodní ředitel, člen představenstva

 • restrukturalizace všech obchodní aktivit na domácím i zahraničních trzích ve spolupráci s mateřskou Renault V.I.
 • nárůst prodejních výsledků o 100%, rozvoj zcela nových segmentů trhu, zavedení konceptu poprodejních služeb
 • reengineering a implementace IS SAP; příprava projektu výroby v ex SSSR

| ŠKODA Transportation, Výkonný ředitel – interim mise

 • krizové řízení a restrukturalizace výrobní společnosti (zejména finanční, výrobní a obchodní oblasti)
 • implementace efektivních metod ve výrobě, logistice, nákupu a vývoji nových výrobků
 • výsledek mise:
 • - nárůst obratu z 685 to 1 600, provozního HV z -690 na +350, IBT z – 800 na + 320 MCZK
 • - nárůst zásobníku zakázek ze 750 na 9 500 MCZK, což tvořilo zásobník na ca následující desetiletí

| JABLONEX GROUP, Interim výkonný ředitel restrukturalizace společnosti

 • záchranná restrukturalizace skupiny vzniklé fúzí 7 nezávislých společností s 19 různými akcionáři
 • analýza stávajících aktivit, zaměření na core business, outsourcing nebo ukončení neperspektivních oborů; rozvoj některých nových produktů a služeb, diverzifikace výroby
 • zvýšení efektivity činností a produktivity, redukce o více jak 2 000 zaměstnanců, outplacement ve spol. se 7 nezávislými odborovými organizacemi a regionálními úřady
 • krátkodobá strategie pro části společnosti vybrané k dalšímu rozvoji a odprodeji investorům
 • výsledek mise:
 • - finanční stabilizace, snížení pohledávek, zásob, zvýšení kvality výroby, snížení reklamací a zpoždění dodávek, motivace zbylých zaměstnanců k další činnosti
 • - příprava plánů na postupný prodej připravených částí; následné předání vybraným agentům realizujícím prodej dle připravených plánů

| TATRA TRUCKS, Interim generální ředitel

 • krizové řízení a restrukturalizace tradičního výrobce těžkých terénních nákladních automobilů
 • důkladná analýza slabých stránek a potenciálu ke zlepšení
 • návrh střednědobé strategie stabilizace firmy a její přípravy na další rozvoj
 • rozpracování detailního akčního plánu pro realizaci celé restrukturalizace
 • nastavení odpovídajících metod řízení, organizace a způsobu práce, zjednodušení a zeštíhlení organizační struktury, vytvoření efektivních pracovních týmů doplněných o zkušené odborníky a manažery zvenčí
 • nastavení efektivních kontrolních mechanismů a systému reportingů
 • obnovení důvěry zákazníků, dodavatelů, bank a dalších partnerů
 • výsledek mise:
 • - firma byla zachráněna, historická kontinuita výroby nákladních vozidel Tatra byla udržena
 • - nastavena, implementována a prakticky ověřena nová strategie
 • - výrazně zkráceny procesy průchodu zakázky firmou v podobě zkrácení dodacích termínů zakázkově vyráběných výrobků
 • - nárůst tržeb, návrat k ziskovosti, vytvoření a zvyšování zásobníku zakázek
 • - příprava prvních nových investic a nových či inovovaných výrobků
 • - výběr a příprava manažerů na další samostatné působení po skončení projektu IM
 • - několikanásobné zvýšení hodnoty/ceny firmy

| DISA Industries, Interim výkonný ředitel

 • restrukturalizace společnosti s neuspokojivou efektivitou (součást nadnárodní obchodně výrobní skupiny)
 • redesign firemních procesů v konstrukci, přípravě výroby, výrobě, logistice, nákupu, obchodě a servisu; zavedení projektového řízení, zefektivnění organizace včetně vazeb na zahraniční partnery
 • výsledek mise:
 • - nárůst produktivity o 30%, snížení reklamací a kvalitativních neshod o 80%, zkrácení výrobních lhůt o 10%, změna v dodávkách ND z režimu do 48 na režim do 24 hod.
 • - celkové zvýšení hodnoty firmy před jejím následným prodejem novému finančnímu investorovi