Petr Prokop

Základní informace

Petr Prokop je konzultant specializující se na strategický růst firem v mezinárodním prostředí a na optimalizaci procesů. V minulosti pracoval jako vedoucí projektů u Roland Berger Strategy Consultants a Oliver Wyman jako i vedoucí SCM u Nexolab/BMW Group. V současnosti je majitelem a jednatelem poradenské společnosti GiVE Management Consulting GmbH.

Specializace

  • Automatizace a robotizace procesů, Business development, Coaching, mentoring, lectoring, Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Finance, kontroling a reporting, Finance, risk management, Hledání úspor, Krizový management, Lean manufacturing a další metody, Logistika a zásobování, Nákup, strategický nákup, global sourcing, Off-shore projekty, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Personalistika, řízení lidských zdrojů, HR, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Provozní řízení, Průmyslové inženýrství, Restrukturalizace a transformace, Revitalizace firem a jejich divizí, Řízení kvality, systémy řízení kvality a rizik, Stěhování, lokalizace a náběh výrob, Strategické plánování, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Údržba strojů a zařízení (MRO), Výroba a související procesy, Změnový management, Zvyšování efektivity a výkonnosti firem

Působení v oborech

  • Automobilový průmysl, Poradenství a konzultace, Dřevozpracující průmysl, Elektrotechnika, Energetický průmysl a energetika, Farmacie, FMCG (rychloobrátkové zboží), Hutnictví a slévárenství, Chemický průmysl, Kosmetický průmysl a výroba hygienických a čistících prostředků, Letecký průmysl, Logistika, zásobování a distribuce, Nábytkový průmysl, Potravinářství, Sklářský a keramický průmysl, Strojírenství, Textilní průmysl, Tiskařství a papírenství, Zdravotnictví a sociální péče, Zpracování plastů a pryží, Železniční průmysl

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2008 – nyní | GiVE Management Consulting GmbH; Global Value Experts, Managing Partner

2005 – 2008 | GVC Management Consulting GmbH, Global Value Chain Consultants, Managing Director

2001 – 2005 | Nexolab (dnes NTT Data), BMW Group Company , Competence Centre Head

Supply Chain Management, Member of the Management Steering Committee, Head Business Development CEE

2000 – 2001 | Proxicom, Director Strategy

1997 – 2000 | Solving International, Senior Engagement Manager

1992 – 1997 | Mercer Management Consulting (dnes Oliver Wyman)/ UBM Unternehmensberatung, München, Associate

1989 – 1992 | Roland Berger & Partner International Management Consulting, München, Consultant