Právnické osoby - Zprostředkovatelé interim managementu

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty