Zpět

Schůze Výboru CAIM - červen 2024

Obsah semináře:

24.5.

Milí kolegové a členové CAIM,

dovolte mi informovat vás o tom, že následující schůze Výboru CAIM se uskuteční ve čtvrtek 27. 6. 2024 v Praze.

Součástí červnové schůze budou nové žádosti o členství v CAIM.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 20. 6. 2024.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM

marie.savara@caim.cz

+420 733 161 779