Zpět

Schůze Výboru CAIM - květen 2021

Obsah semináře:

21.4.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že další schůze Výboru se uskuteční dne 13. 5. 2021 formou telekonference přes aplikaci Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 6. 5. 2021.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM