Zpět

Schůze Výboru CAIM s exkurzí a certifikací - listopad 2023

Obsah semináře:

16.11.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat vás o tom, že následující schůze Výboru CAIM se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 15:00 hod. v Kutné Hoře po exkurzi ve Foxconn Technology a.s.

Součástí listopadové schůze výboru bude i certifikace interim manažerů CAIM.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 16. 11. 2023.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM

marie.savara@caim.cz

+420 733 161 779