Zpět

Schůze Výboru CAIM s novými členy - duben 2024

Obsah semináře:

8.3.

Milí kolegové a příznivci CAIM,

dovolte mi informovat vás o tom, že následující schůze Výboru CAIM se uskuteční 18. 4. 2024 v Praze.

Součástí dubnové schůze výboru bude i setkání s novými členy CAIM a nové žádosti o členství.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 11. 4. 2024.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM

marie.savara@caim.cz

+420 733 161 779