Zpět

Setkání CAIM na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Obsah semináře:

5.9.

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás pozvala na říjnové setkání Výboru, které se uskuteční ve středu dne 5. 10. 2022 v Brně v rámci MSV. Vaši účast mi prosím potvrďte nejdéle ve středu 28. 9. 2022.

 

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Návštěvnost je vysoce odborná, téměř osmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem je tradičně obrábění a tváření.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program složený z odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

 

Těšíme se na viděnou

Marie Savara

Tajemnice CAIM