Viliam Švehla

Základní informace

 • Člen od: 10.01.2017
 • E-mail: viliams@atlantiscp.eu
 • Lokalita pro pracovní nasazení: EU
 • Linkedin: Viliam Švehla
 • Telefonní číslo: +421 911 553 221
 • Webové stránky: www.atlantiscp.eu
 • Jazyky: anglický, slovenský a český aktivně, německý, ruský pasivně

Viliam Švehla je nezávislý odborník na logistiku a Supply Chain se zkušenostmi s řízením mezinárodního toku zboží a logistických procesů podle metodiky APICS, jakož i implementací rozsáhlých logistických projektů a dizajnováním Supply Chain strategie v zahraničí (Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Německo, Polsko, Itálie) i v České republice. Díky předchozímu sales a business development backgroundu a vice jak 20-leté praxi na manažérských pozicích Viliam rozumí komplexnosti zámérů a projektů, zejména návaznostem mezi operační a obchodní částí projektů a souvisejících priorít. Kromě aktivít v interim manažmentu a poradenství působí i jako přednášející lektor v MBA programech a na firemních workshopech.

V předešlých pozicích Viliam působil v nadnárodních společnostech (logistický manažer pro Evropu ve společnosti Spin Master, obchodní ředitel v logistické skupině Nagel Group, obchodní manažer v Perfetti Van Melle).

 

Funkční specializace

 • Audity a analýzy, Automatizace a robotizace procesů, Coaching, mentoring, lectoring, Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Hledání úspor, Krizový management, Lean manufacturing a další metody, Logistika a zásobování, Nákup, strategický nákup, global sourcing, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Provozní řízení, Stěhování, lokalizace a náběh výrob, Strategické plánování, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Výroba a související procesy, Změnový management

Působení v oborech

 • Automobilový průmysl, Poradenství a konzultace, Doprava a dopravní technika, Farmacie, FMCG (rychloobrátkové zboží), Informační a komunikační technologie, robotizace, Logistika, zásobování a distribuce, Velkoobchod, maloobchod, Potravinářství, Stavebnictví a reality, Školství a vzdělávání

Certifikace

 • 2023 – APICS Recognised Instructor (for CLTD, CSCP, and Principles/Foundations/Certificate Programmes) – APICS Chicago
 • 2022 – Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD) – APICS Chicago
 • 2021 – Master of Science (MSc) v oboru Strategický manažment – Apsley Business School London
 • 2020 – Certified Supply Chain Professional (CSCP) – APICS Chicago
 • 2019 – Certifikát Interim Manager
 • 2012 – Master of Business Administration (MBA) - SMA Wien

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2021                      INTERAGROS (SK)  IM manažer         Supply Chain audit 

Audit současné podoby celého procesu Supply Chain ve firmě. Nalezena a komunikována úzká procesnímísta, jakož i nezladěnost mezi strategiemi a záměry obchodního a provozního oddělení i řízením dodavatelského řetězce. Prezentován nový holistický přístup k řízení retězce, upgrade existujícího ERP systému, vedoucí spolu s přemapováním ICT architektury k budoucí podpoře moderních supply chain technologií, aplikací, procesů a aktivit. Odporučeny další kroky směřující k modernizaci a podpoře běžných aktivit (data management, procesování objednávek, forecasting a plánování, skladová a přepravní logistika, KPI a reporting, atd.).

 

2019                      GREEN SWAN PHARMACEUTICALS (CZ)  IM manažer    

Audit nákupních a logistických (zejména skladových) procesů. Návrh optimalizace provozní strategie a logistických procesů, včetně prvků standardizovaného S&OP cyklu a outsourcování některých logistických aktivit.

 

2018 – 2020        DECEUNINCK (DE, PL, BE)          IM manažer         

Vedení několika vzájemně navazujících projektů a pozic v regionu CEE (střední a východní Evropa + DACH):

 • Upgrade regionálního S&OP procesu, identifikace a optimalizace úzkých míst, přemapování, popis a vizualizace v dokumentech Standard Operational Procedures, příprava na celoregionální implementaci.

 • Na dobu 1 roku nabídnuta a přijata pozice regionálního Supply Chain Managera pro region CEE + DACH s místem práce v Německu. Demand forecasting, Supply planning, podíl na strategickém rozhodování skupiny ohledně struktury provozních oddělení. Řízení týmů plannerů ve dvou zemích (DE a PL). Implementace výše zmíněného projektu standardizovaného S&OP procesu v pravidelných a pevných týdenních/měsíčních intervalech. Podíl na vyhledání, obsazení a zaškolení pozice nástupcem.

 • Po odevzdání funkce Supply Chain Managera řízení regionálního CEE S&OP cyklu po dobu dalšího roku z pozic S&OP managera a Demand plannera. Implementace softwaru Arkieva na Demand forecasting a příprava kroků vedoucí k integraci S&OP procesů v obou regionech EU (západní a střední/východní Evropa)

 

2017                      STADA PHARMA (SK)          IM manažer         

Audit nákupních procesů lokální pobočky mezinárodní farmaceutické skupiny. Existující S&OP proces zmapován, optimalizován, popsán a vizualizován v novovytvořené sadě Standard Operational Procedures dokumentů a diagramů. Po zaškolení pracovníků logistického oddělení odevzdány odporučení vedoucí k dalším zlepšením procesů.

 

2016 – 2017        FRUJO (CZ), TOJE (CZ)         IM manažer         

Optimalizace modelu distribuční logistiky a výběr dodavatele přepravních služeb. Poradenství při uzavírání smlouvy s vybraným přepravcem. Projektová podpora plynulé implementace přechodu distribuce z vlastní přepravy na nového 3PL operátora.

 

2016                      AZ INTEC (CZ, DE)                IM manažer         

Vedení projektového týmu při změně distribučního modelu produktů zn. Würth v Německu. Propočet potřebné výšky zásob v Německu na základě principú KANBAN, přizpůsobení objemů výroby v ČR změnám v zásbovacím cyklu a sezónnosti, přizpůsobení procesů změnené distribuční strategii.

 

2014 – 2017        ATEK (CZ)              IM manažer         

Vedení několika vzájemně navazujících projektů:

 • Audit vnitrofiremní logistiky a procesů souvisejících s tokem zboží z výroby do skladu.
  Návrh moderního řešení skladování, propočet potřebné skladové plochy dle jednotlivých skladových procesů, vytvoření layoutu skladu, selekce na míru šitých logistických technologií a výběrová řízení na jejich obstarání (regálový systém, manipulační technika, WMS).
 • Projekt nového distribučního centra
  Vedení projektového tímu - plánování, implementace a řízení provozní části projektu nového skladu.
 • Projekt stěhování zásob do nového skkladu
  Vedení projektového tímu - plánování, implementace a řízení projektu přesunu zásob a postupního transferu výroby do nového skladu bez omezení výroby a přerušení zásobování zákazníků dle jedotlivých výrobních projektů a zakázek.

 

2015                      AZ INTEC (CZ, IT, DE)           IM manažer         

Vedení projektového tímu při přesunu čísti výroby s Itálie do České republiky, resp. Německa.

 

2013 – 2014        TOMY (UK, BE)     IM manažer         

Interní logistický audit, optimalizace přepravních procesů při zásobování zákazníků v Evropě v 9 zemích (BENL, GAS, FR, ES, IT) s cílem snížení transportních nákladů při udržení stávající úrovně SLA indikátorů. Hodnota toku zboží $160m ročně.

 

2012                      SPIN MASTER (EU)              Logistický Manažer            

Projekt snížení logistických nákladů (námořní přeprava, skladování, přeprava k zákazníkům) se zachováním úrovně kvality a KPI indikátorů v regionech GAS, BENL, FR, IT.  Hodnota toku zboží $90m ročně.

 

2012                      SPIN MASTER (IT, NL)         Logistický Manažer            

Projekt rozšíření distribuce zboží do Itálie z centrálního skladu v Nizozemí. Přizpůsobení SAP dispatch procesů, start distribuce v zemi s velmi specifickou distribuční strukturou (velký počet malých zásilek doručovaných velkému množství malých zákazníku na nezávislém trhu), přizpůsobení plánování objednávek dlouhým distribučním časům a trasám. Hodnota toku zboží $17m ročně.

 

2011                      SPIN MASTER (FR, NL)        Logistický Manažer            

Projekt přemístění skladu a operačních procesů z Francie do centrálního skladu v Nizozemí. Vedení mezinárodního projektového tímu v projektu sloučení a přeorganizování homplexního balíku všech souvisejících operačních a obchodních procesů a jejich následný přesun z Francie do Holandska, respektive Bratislavy. Komplexní projekt přes celou organizaci a externí dodavatele – zákaznické objednávky (Paříž), plánování, nákup zboží a logistika (Bratislava), centrální sklad (Nijmegen), námořní a kontinentální přeprava (Rotterdam, Nimegen), IT podpora (Toronto). Přesměrování toku zboží z linky Čína-Antverpy-Paříž na linku Čína-Rotterdam-Nijmegen a přesun zbývajících zásob z Paříže do Nijmegenu (2000 palet) bez jediného dne přerušení zásobování, celková hodnota toku zboží $50m ročně.

 

2010                      SPIN MASTER (NL)              Logistický Manažer            

Vedení mezinárodního projektového tímu projektu startu dstribuce zboží v 6 zemích EU najednou (GAS, BENL). Vybudování kompletní sady logistických procesů v nizozemském skladu z bodu nula ve spolupráci s nizozemským 3PL a v Belgii sídlícím námořním přepravcem, procesně se týkající oblastí: přeprava, proclívání a příjem kontajnerů z Číny, vnitroskladové procesy, příprava objednávek a vyskladňování, rework, přeprava k zákazníkům, KPI reporting, EDI konektivita, implementace procesů v SAP.