Zpět

Další interim manažer získal certifikaci

20.1.

Další interim manažer získal certifikaci

CAIM udělila patnáctý titul „certifikovaný interim manažer“. Na lednové schůzi výboru asociace jej získal Petr Ševčík. Certifikace potvrzuje vysoký stupeň odbornosti, víceleté zkušenosti i úspěchy v oblasti interim managementu a dává tak držitelům větší prestiž.

Petr Ševčík je zkušený manažer, který se specializuje na změnový management, zvyšování výkonnosti, rozvoj a růst firem. V minulosti vedl strategické změnové iniciativy například ve společnostech Akzo Nobel Coatings, Makro Cash & Carry nebo Oskar (Vodafone). Zaměřuje se na firmy s potenciálem růstu nebo s problémy, které dalšímu růstu brání.

Certifikace interim manažerů byla zavedena v roce 2016 a jedním z prvních úspěšných se stal Petr Karásek, který řídil mimo jiné záchranu automobilky Tatra. V prvním roce získalo certifikaci 5 manažerů, v roce 2018 to byli další 3 muži a v roce 2019 přibylo 6 certifikovaných interim manažerů, mezi nimi i jedna žena.

O udělení certifikace rozhoduje certifikační komise složená z přítomných členů výboru a přítomných certifikovaných Interim manažerů CAIM. Zájemci musí splnit několik podmínek, například musí dovršit věkovou hranici minimálně 40 let. Hlavní podmínkou je předložení popisu alespoň tří realizovaných projektů interim manažerského charakteru, krizového managementu či jakéhokoliv dlouhodobého rozvojového projektu, na kterém se manažersky podílel, přičemž minimálně jeden z nich byl prokazatelně úspěšný.

Certifikovaní IM: Pavel KotajnýViliam ŠvehlaRadek ŘechkaJan LazarIva HovadováDalibor PetrůLadislav NovákJiří ŠmídPetr KarkovskýPetr KarásekTomáš PastrňákVáclav KorcanTomáš RybičkaJaroslav Vojtěchovský

-JD-